Sjælecirklen
Sjælecirklen

Left Scroll Right Scroll
Hjem > Universet > Skrifter > Calendons Bibliotek > Menneskenes Kongelov

Dikteret af Kong Cael Stormklinge
Nedskrevet af Pera Blomsterdal
Calendons borg
Calendon - år 3445

Denne lov er dikteret af kong Cael Stormklinge og gælder alle indbyggere indenfor Moraniens grænser, menneske som elver. Følges denne lov ikke straffes man altid efter hvad loven foreskriver.

 1. Det er forbudt at stjæle. Første gang man fanges straffes man med pengebøde, kan man ikke betale får man hugget en enkelt finger af. Anden gang er der ikke mulighed for at betale sig fri for straf, da hugges en hånd af. Tredje gang må man formodes af have forstået advarslen og straffes derfor med døden.
   
 2. Hvis man dræber et andet væsen, det være sig menneske som elver, straffes man med døden. Sker drabet i selvforsvar eller i krig straffes man højest med bøde til afdødes familie. Dræber man en ork, goblin eller andet monster straffes man ikke.
   
 3. Er man af adelig slægt skal man til alle tider kunne fremvise et adelsbrev. Er man ude af stand til dette må man opgive sin adelige titel.
   
 4. Et menneske betragtes som voksen i en alder af 15 år. Begår man lovbrud inden denne alder straffes forældrene med bøde.
   
 5. Kun væsener ansat i Kongens tjeneste må udøve magi.
   
 6. Enhver mand mellem 15-45 år er lovpligtig at melde sig i hæren når Kongen har brug for det. Udebliver man straffes man med bøde eller fængsel.
   
 7. Kidnapning, pengeafpresning, private bødestraffe og anden form for forsøg på at afpresse andre noget, giver bødestraf eller fængsel.
   
 8. Slagsmål uden våben straffes ikke. Vold med våben straffes med bøde eller fængsel. Voldtægt straffes med pengebøde til kvindens fader / ægtermand.
   
 9. En arving er altid den ældste søn. Findes ingen sønner, arver ældste gifte datter.
   
 10. Låner man penge ud er det forbudt at tage renter og derved tjene på aftalen.
   
 11. Oprør mod Kongen straffes med døden.
   
 12. Slavehandel er forbudt indenfor Moraniens grænser og straffes med døden.
   
 13. Det er forbudt ved dødsstraf at tilbede kaos.
   
 14. Sortelvere, orker og gobliner tolereres kun indenfor byens mure hvis de ikke bærer våben eller rustning.
   
 15. Dødskastere tillades kun hvis de er i Kongens tjeneste.
   
 16. Kun mennesker og elvere i Kongens tjeneste må bære våben. Elvere i kong Tharqauins tjeneste må bære våben, hvis de har et lovligt ærinde i Moranien.
   
 17. År 3451: At påstå eller udbrede den stadige eksistens af Therians væsener vil betyde døden. StormKlinge har i år 3450 på heroisk vis evigt forvist disse væsener og skulle nogen påstå andet er det forræderi mod Kronen.
   
 18. Kongen kan til enhver tid ændre i denne lov.
Sidst opdateret: Den 26. Jun. 2011 klokken. 11:14

© Copyright Néveri 2024