Sjælecirklen
Sjælecirklen

Left Scroll Right Scroll
Hjem > Universet > Skrifter > Sangbiblioteket > Vi samles nu

Ingame skrevet af: Curatorpræst i Calendon, 3419
Offgame skrevet af: Lisbeth, 2009
Melodi: Min Jesus, lad mit hjerte få

Fulde sangtitel: Vi samles nu, på denne dag

Kort historie: Sangen blev skrevet af en præst i Curator Ordenen til Ordenens jubilæum, 3419. Sangen blev meget populær og bruges nu til hver eneste samling (gudstjeneste, om man vil) i Ordenen. Under sangen tænder menigheden lys. Sangen bredte sig endda til Correntain hvor en højelver der var Curator troende, omskrev sangen til højelvsk.

1. Vers
Vi samles nu, på denne dag
Og tænder lys i flok
Vi vil dig være til behag
Din nåde er os nok.

2. Vers
O du vor gud, Curator god
Vær du os nær i bøn
Her i dit hus, på denne jord
Som du har skabt så køn.

3. Vers
Giv os din styrke, store gud
At vi kan holde stand
Når vi i verden sendes ud
Og kæmpe alle mand.

4. Vers
Vi hylder dig, du rene kraft
Fra evighed til nu
De andre guder har du haft
I sinde og i hu.

5. Vers
Gik alle guder frem på rad
For dig at ville stå
Du ville, hvis vi om det bad
Dem alle kunne slå.

6. Vers
Hvis kaos’ kræfter truer os
Og banker på vor dør
Vi ved du styrker vores lås
Og dem modfaldne gør.

7. Vers
Vor hyldest er tilendebragt
Og vore lys er tændt
Din hellighed er nu udsagt
Og budskabet udsendt.

På højelvsk

1. Vers
We gather now, here on this day
To light our candles bright
And we will cause Thee no dismay
Thou mercy our delight.

2. Vers
Oh Thou our god, Curator grand
Be close to us in prayer
Here in Thy house on this Thy land
Which Thou created fair.

3. Vers
Do give us strength oh Thou our light
That we can keep our stand
When in the world we strive to fight
Against e-ve-ry man.

4. Vers
Oh, we will praise Thee power grand
Eternal up ‘til now
The other gods created, and
Thought of, we don’t know how.

5. Vers
If all the gods lined up in row,
To try and beat Thy name
Thou wouldst, if we did ask it now
Beat all of them the same.

6. Vers
If chaos threatens our land
And knocks on our door
We know to trust Thy power grand
Thou make their power poor.

7. Vers
Our praise has now come to it’s end
And all our candles lit
Thy holiness is still as grand
And our message fit.

Sidst opdateret: Den 26. Jun. 2011 klokken. 10:47

© Copyright Néveri 2024