Sjælecirklen
Sjælecirklen

Left Scroll Right Scroll
Hjem > Universet > Skrifter > Stormklinges Bibliotek > Ulvenes historie

Dette er offplay og inplay viden sat side om side. Det er mest skrevet for dem, som ikke var tilstede dengang det hele startede, men også til dem, som gerne vil danne sig et overblik over hvad der skete dengang.

Ja, nu har Jaric her så sat sig for at gennemføre et temmelig stort projekt. Jeps, jeg vil skrive en længere redegørelse for hvad, hvem, hvor OG hvorfor ulvene er – både innplay og offplay. Jeg gør det mest for sjov, og så på visse medlemmers opfordring. Mange medlemmer var der ikke under ulvenes ’epoke’ og dem der var, kan ikke huske alle detaljerne. Så her har jeg samlet det meste, hvis jeg har glemt noget så informer mig endelig.
Som sagt, den følgende tekst er delt ind i offplay og innplay, forsøgt så simpelt som muligt. So, here goes.


Maj 2004
BFRF afholder et stort 24 timers scenarie, der dog må siges at gå en smule i vasken. Bestyrelsen mangler et scenarie om natten til at holde spillerne i gang, så Rene, Malte, Heidi og Dan satte hovederne i blød. Resultatet blev nogen farlige væsener, personer med en anderledes, eller forvandlet sjæl. De var ikke varulve, men helt rigtige ulve var de heller ikke. Deres leder er en ond Gud, som Heidi giver navnet Therian, inspireret af begrebet ’Therianthropy’. Det er værd at huske på, at ulvene senere gik gennem en større ændringsproces, fordi universet, Moranien, Camrynn osv. ikke fandtes på dette tidspunkt!
Therian spilles denne gang af Jimmi, i skikkelse af en sortelver. Ulvene spilles af Dan, Heidi, Rene og Malte. Ulvenes kendetegn var et tegn på den ene kind, hvor Therians tegn var større end de andre ulves. Deres stats var ikke helt fastlagt, men de havde højest muligt snigmord, og kunne derfor dræbe med et slag, eller få en anden legemsdel ned på 0. De havde også snigern ’højest muligt’ og kunne gemme sig for alle og liste sig gennem mørket. Therian havde dog en tak højere end de andre ulve i alle stats. De havde 0 i opmærksomhed, mens Therian havde 7.
Det eneste der kunne gå imod dem var et helligt kors, som kun en person kunne bruge. Denne person blev spillet af Gork / Danni.
Den ulv Dan spillede blev uskadeliggjort, Bjarke og Topp slog den bevidstløs og korset blev lagt på dens pande. En klerk gav Dans rolle sin sjæl tilbage, og denne elver levede faktisk videre i rollespillet i nogen uger. Til sidst i scenariet, efter få timer hvor ikke særlig mange faktisk gad spille med, skønt scenariet var godt, forsvandt denne ene person som kunne kontrollere korset. Ulvene dræbte ham, men det opdagede kun meget få spillere. Derefter sluttede scenariet, og det eneste der var med ulvene de efterfølgende live gange var Maltes rolle, som var en almindelig person om dagen og kun blev en ond ulv om natten.

MAJ 3450
Moraniens konge Fellon Jernnæve afholder en ridderturnering i Camrynn der dog går grueligt galt da orker angriber byen. Indbyggerne flygter mod kysten og samler sig omkring et lille lejrbål. Snart begynder hyl at lyde fra den omkringliggende skov, og flere af indbyggerne der er uheldige at vove sig ud i skoven omkommer af voldsomme forblødninger alene med deres skrig i skoven. Den eneste der kunne redde indbyggerne forsvinder sporløst og med ham ligeledes det hellige symbol.

SEPTEMBER 2004
Universet skabes, og ulvene tilpasses det hele. Som optakt til et nyt 24 timers genskabes ulvenes gruppe. Maltes oprindelige rolle bevares og Rene spiller denne gang Therian. Til en almindelig live gang hverver de Heidi ved hjælp af Kenn som også er ny ulv.

SEPTEMBER 3450
Ulvehyl høres atter i Camrynns skove og den stakkels krovært Jorodes’ kro smadres flere gange af de voldsomme ulve.

OKTOBER 2004
Igen som optakt til 24 timers udbygges ulvene drastisk. De får deres eget hellige ritual, og der gives også et ritual til at komme af med dem. De dokumenter, der ikke tidligere er offentliggjort for andre end de involverede spillere, skrives her:

1) At blive ulv:
Therian markerer ulvenes tegn på offeret, mens han siger en remse på Shalan. Derefter dræber Therian offeret. Personen går offplay og bliver sminket. Ulvene forlader det innplay. Offeret vågner så op, og søger innplay efter ulvene, har nu en ny sjæl.
2) De tre faser:
1. fase: Puppymode. Dine tidligere stats bliver slettet. Du får Snigern 6 (fra det gamle – du kan bevæge dig langsomt uden at blive set) og våbenbehændighed 1. Snigmord 7 – du kan dræbe på et enkelt stik med en kniv eller en daggert.
2. fase: Skizofren. Du har de samme stats, men mere kontrol over dig selv. Du får desuden opmærksomhed 2. For at nå denne fase går der en del tid – og du skal udføre et ’kill’.
3. fase: Denne fase giver dig yderligere snigern 7 og magikundskab 7 – begrænset antal magier, udfra hvilken kaosgud du symboliserer. Opmærksomhed 5. For at nå denne fase skal du udføre et ’personal kill’.
4. fase: Denne fase når kun Therian. Snigern 8 og opmærksomhed GUD. Kort sagt: GUD!
3) Det hellige symbol:
For det første kan ulvene ikke komme i nærheden af det hellige symbol. De kan mærke det på meget lang afstand. Alle andre kan røre symbolet og benytte det – dog ikke en kaospræst eller en kaosridder.
For at få en ulvesjæl ud af en person, og derved også dræbe kroppen endegyldigt skal man, med det hellige symbol udføre et bestemt ritual.
Ulven skal være ’dræbt’ dvs. slået bevidstløs og ved at regenerere. Du skal holde det hellige symbol på ulvens pande under hele ritualet. Du skal placere tre tændte lys rundt om ulven i en trekant. Du skal messe følgende tre gange:

With the holy symbol of light
With the rays of all sunny days
I ban your dark soul of the night
I ban the effect of Therians ways.

I defy your kills and bloody fights
I defy your beast, the wolf within
I give to you the gifts of lights
And drive your soul back to his dark kin.

Herefter vil ulvesjælen fare ud af personen. Medmindre en klerk kan påkalde personens oprindelige sjæl – kræver magikundskab 7 – så vil kroppen dø.

En undtagelse er den ulv, der har selve Therians sjæl. Når han er blevet fanget skal han ligges i et mel-pentagram (matchende Kojis halskæde) med lys mellem takkerne. Der skal dannes en cirkel udenom pentagrammet – af mennesker der holder hinanden i hænderne.
Therian skal ligges i midten. Personerne i cirklen skal sige denne remse hele tiden:

With the holy symbol of light
With the rays of all sunny days
I ban your dark soul of the night
I ban the effect of Therians ways.

I defy your kills and bloody fights
I defy your beast, the wolf within
I give to you the gifts of lights
And drive your soul back to his dark kin

Denne remse skal den tilbagevendte konge sige 1 gang:

Xuil l' orthae klez d' ssussun
Xuil l' illyiffen d' jal ahaluthh tangin
Usstan tarthe dosst olath quortek d'lil isto
Usstan tarthe l' effect d' Therians i'dollen.

Usstan philth dosst elggen lu' buki mal
Usstan philth dosst fuer'yon, l' kal'daka wund
Usstan belbau ulu dos l' belbolen d' ssussunen
Lu' luth doeb dosst quortek rath ulu ukt olath fuma.

Derefter er Therians sjæl bundet i symbolet der forsvinder og kroppen han havde overtaget bliver flået fuldstændig til ukendelighed. Hvis der er flere ulve tilbage vil de alle sammen være meget voldsomme og meget vrede, men de kan nu dræbes på almindelig vis.


Rene er desværre forhindret i at deltage til dette 24 timers, så Kenn og Malte aftaler at Kenn får Therians sjæl. Under 24 timers hverves Rahsna og Jaric til flokken, og den oprindelige størrelse på 5 ulve er nu atter opnået. Søren i rollen som kongen får samlet gudernes hellige genstande og dræber ulvene. Desværre får han ikke udført ritualerne 100 % korrekt, da de er temmelig komplicerede.
Alle ulvene har mulighed for at komme tilbage.

OKTOBER 3450
Ulvene hærger atter Moranien, men af uforklarlige årsager kommer Kongen selv, den forsvundne Konge, til Camrynn og får smidt ulvene tilbage til intetheden hvor de kommer fra. Og således er der atter fred i Moranien.

NOVEMBER 2004
Rahsna og Jarics roller vender tilbage. Kenns rolle kunne ikke vende tilbage, fordi han ifølge det der er vedtaget om ulvene, er blevet sprængt i tusind stykker. Heidi kan ikke vende tilbage, fordi hun blev dræbt efter Therian, og derfor blot var en almindelig dødelig ulv, hendes sjæl er altså fanget i hendes døde krop. Malte kan ikke vende tilbage, fordi han under ulvenes interne spil lavede en alvorlig fejl og Therian ikke ønsker ham tilbage. Desuden ønsker Malte ikke længere at være en del af ulveflokken. En af Kenns gamle roller udvælges som den nye Therian, men bliver det ikke ude til live, men kun over forum. Efter at Rahsna og Jaric har spillet deres ulve en enkelt gang vedtager bestyrelsen at ulvene nu er forhistorie og skal ligges på hylden. Der spilles dog fortsat, til dags dato, med dem på forum.

NOVEMBER 3450
Ulvene vendte kort tilbage, lød rygterne i Camrynn, men ingen har kunnet bekræfte dem.

VINTER 2004-2005
Rahsnas rolle Keinar og Jarics rolle Paq knyttes sammen. Langsomt udvikler de to roller sig til ulvenes modsætninger. Rahsna opfinder rollen Sündir, som er en af Therians mest mægtige ulve. Denne rolle spilles af Snow(Sündir), dog kun på forum. Rahsna udvikler desuden de såkaldte ’alurians’ til også at være Therians ulves diametrale modsætning, en ide der støttes af bestyrelsen.

JUNI 2005
Kenns rolle som Therian opsøger Camrynn og efter dette vælger bestyrelsen at ulvene ikke længere skal spilles til live men fortsat må spilles på forum.

JUNI 3451
Rygter om ulvene blusser op igen og Kongen sender folk ud i hele landet for at finde ud af om der er hold i rygterne eller ej.

DECEMBER 2005
Det sidste der er sket i denne lange ulvehistorie er at de gode kræfter nu har stået ansigt til ansigt med de onde og har overlevet. Hvad der videre skete, kan læses på forummet hvis man ønsker mere information.

(Dette er det ritual Therian bruger når han skaber en ny ulv.)

Dette er hva' der fundet af en af kongens alkymister, en dag han på sin vandretur stødte han på et ulæseligt stykke papir med utydlige tegn han ikke forstod - Kongen beordrede sin alkymist og hans bedste tolk til at finde ud af hva' der står på papiret - Og da det endelig lykkes, ved hjælp af æld gammel sprog magi - Bliver de forfærdet over de ord tegnene udvikler sig til...

I posses your soul
filling the empty hole
hunting at night
filling you with endless fright

We hunt you till dawn
Beware - trough the nights
we will continue to extinguish the human lights..

------------------------------------------------

Zir karn aren karün,
diran ze hirek wentur.
Zirrana tir tureh,
diran are lyri rik karek

Ira zirra are xuen fekir.
Karadür - Akura ze noctirae,
ira lyr isyrak klir imakka ze arshnaran limar..

Sidst opdateret: Den 27. Jun. 2011 klokken. 19:40

© Copyright Néveri 2024