Sjælecirklen
Sjælecirklen

Left Scroll Right Scroll
Hjem > Universet > Skrifter > Calendons Bibliotek > Néveris tidslinje

Néveris tidslinje

Læs den grafisk tilfredsstillende udgave (Anbefales)

Vil du passe bedst muligt på dine øjne, anbefaler vi at anvende Læsetilstand / Forenklet læser i din browser.
For Microsoft Edge-brugere, er genvejstasten F9 på dit tastatur.
For at vende tilbage til siden bagefter, trykker du på F9 igen.

 

1. udgave
Først udgivet: 11.01.2021

Forord

Dette er en ny, mere fyldestgørende tidslinje over hvad der er sket i Néveri over tid.

Denne liste har til formål at beskrive historiens vigtigste begivenheder fra et neutralt synspunkt op til nutiden. Ingen, måske ud over Curator, kender til alle begivenhederne, men vi har skrevet dem, så du som skriver kan lade dig inspirere og udvikle dine roller på baggrund af hvad du læser her.

Omskrivningen af tidslinjen har været et projekt, der har været meget længe undervejs og det er fundamentet som alle fremtidige omskrivninger af vores verdensskrifter og kulturer bliver baseret på.

En enkel advarsel:

For læsere af bogserien Legender fra Néveri afslører tidslinjen (slutningen især) mange plotelementer. I skrivende stund kan der også være uoverensstemmelser med hvad der står i bogen og hvad der står her, men inden bøgerne endeligt bliver udgivet, skulle dette dog være blevet rettet op på.

 

På vegne af de andre spilmestre og mig selv, er det nu med allerstørste ære at jeg byder Jer god læselyst med Néveris tidslinje.

~Rahsna

 

Æraen før tid

?: Den første, senere kendt som Curator, finder sig selv.

?: Kaoselementerne, fem uforenelige dele af Curators væsen, opstår. Elementerne udvikler egen vilje og bliver til guder ligesom Curator. Men deres styrke er altødelæggende.

?: Curator indser sin første fejltagelse. For at rette op på den, koncentrerer han sin kraft og skaber Avia og Avus. Sammen skaber de Intetheden og fanger de fem kaosguder dér, og låser det af med et segl. Kaosguderne er mægtige, så hvis freden imellem de tre guder falmer, vil seglet blive brudt.

?: Efter at kaosguderne bliver spærret inde, genopretter de tre balancen ved at dele deres magt yderligere til elleve nye guder. Hvad de ikke har overvejet er, at også forholdet mellem disse elleve guder, vil påvirke seglets styrke.

?: Blandt de elleve er Nisara, der altid handler alene. Hun søger en ligesindet og udser sig guden Mikan, for hans nysgerrighed og kærlighed var som ingen andens og til ham hvisker hun om en kærlighed, han endnu ikke kender til: Den kærlighed, der skaber forening, men som kræver fysisk form.

?: Af deres skæbnesvangre forening føder Nisara senere Sheeka. Nisara opfostrer Sheeka med sine idéer om magt og mørke. De andre guder er målløse; Nu er de tolv.

?: Guderne ønsker hver noget at herske over og beslutter sig for at skabe Néveri.
Således opstår Néveri og Livets æra begynder.

 

Livets æra

0: Néveris skabelse begynder at tage form. Ét gigantisk kontinent springer frem af ingenting.
Aerth og Eresir giver Néveri liv på hver deres måde. Aerth klæder det golde land i frodige skove og blomstrende enge, mens Eresir skaber små liv vi kender som dyr.

127: Fayon frydes over hvad Aerth og Eresir har gjort for Néveri og skaber elverfolket, der som ham holder af lyset, naturen og dyrene.

129: Talno betragter elverfolket men synes at de mangler styrke og handlekraft, så han skaber dværgene.

130: Resten af guderne på nær Nisara og Sheeka, skaber menneskene. Guderne går iblandt dem og væsnerne spreder sig ud over Néveri.

133: Guderne opdager, de ikke længere er lige så mægtige og snart finder de ud af hvordan de kan få noget af deres tabte kraft tilbage: ved at få menneskene, dværgene eller elverfolket til at tilbede sig.

219: En mængde af elverfolket ændrer adfærd, da de finder en gnist til at se verden på en anden måde. Deres fokus på skov og natur bliver erstattet af en dyb nysgerrighed til hvordan alt fungerer, og de begynder at stille spørgsmål til alt.

278: Over årene deler elverne sig til to folk:
De tilbageværende elvere som Fayon skabte bliver kendt som Skovelverne. Et rent folk af lys og ubetinget godhed. Resten bliver kendt som Højelverne. For intet væsen stræber højere efter viden af de.

 

Det mørke blods æra

523: Utilfreds med magtfordelingen, skaber Sheeka sygdom, død og had.

557: De første mennesker begynder at ældes og det bliver snart tydeligt at ikke alle væsner bliver så gamle som skov- og højelverne.

675: Som en slange snor Sheekas had sig uset mellem tilbedere og guder og sår splid og jalousi.

741: I alt hemmelighed udvikler en mindre gruppe af højelvere for vrængede metoder. De begynder at eksperimentere med sig selv og hinanden.

850: Mange år senere opdager resten af højelverne dette og indser, at deres brødre og søstre er blevet opslugt i deres søgen efter viden. De bandlyser den dystre gruppe, der bliver kendt som ”De mørke”.

950: Nisara tilbyder ”De mørke” et hjem, hvis de sværger at forkaste lyset. Hvileløse og på randen til sindssyge gør de som hun forlanger og Nisara tager deres lys og giver dem sit mørke i stedet. Som Fayons lys bliver utåleligt, åbner Dybet sig for dem.

953: De mørke står frem som Mørkets elvere. Nu med hud sort som ravne.
De bliver senere døbt Sortelverne af alle andre væsner.

959: Det engang så perfekte elverfolk er nu splittet og spredt i tre vidt forskellige kulturer:
Dem født ét med skoven og lyset: Skovelverne.
Dem født med en højnet viden om alt: Højelverne.
Dem der opgav lyset i søgen efter noget dybere: Sortelverne.

1000: Ved synet af mørkets elvere fyldes Fayons elvere med et sådant had at de går til angreb på dem, der en gang var som dem selv, og Gudernes krig begynder.

1247: Til ære for Nisara, skaber Mørkets elvere den første forbandelse og Nisara bruger den til at skabe mallenkaierne; De sjælehøstende rædsler af ulv og uhyre.

1410: Kaosgudernes segl svækkes af det totale kaos der er i verden, for da Avus, Avia og Curator delte sig selv, og disse delte sig til væsnerne, delte deres handlinger og sind sig også, sammen med den fredspagt, der skulle holde seglet intakt.

1411: Gudernes krig ender, 411 år efter den er begyndt, og Néveri deles i syv riger af Verdensdelingen.

1420: Efter krigens slutning jages Nisaras tjenere af de andre væsner, for nu skal alt være godt. Men inden alle kan dræbes, gemmer Nisara dem væk i et fjernt rige. De døber det Nisaranien, til ære for deres dystre gudinde.

 

Magiens æra

1421: Tai øerne bliver overtaget af en ukendt urkraft.

1430: Magi opdages og hele Néveri ændres af den.

1489: Kaosguderne narrer enkelte magikere til at tappe ind i deres kaotiske kræfter i stedet, og skaber de første kaospræster.

 

Den første kaosæra

1590: Noget tyder på, at Therian, den yngste kaosgud, er sluppet fri.

1595: Therian skaber det første kuld af sine jægere. De bliver hurtigt kendt som Therians ulve.

1596: Khirissta, den første alurian bliver født til at bekæmpe Therians ulve. Hun er en tjener af Aerth.

1612: Lümanae, den anden alurian bliver skabt. Han er en tjener af Eresir.

1643: Lümanae og Khirissta besejrer Therian og hans ulve, men én ulv undslipper dem. Resten bandlyses til Intetheden.

 

Fredens æra

1644: Lümanae & Khirissta former Fredsrådet i Ythilia for at formidle Fred, der bliver kaos' modsætning.

1684: Racerne, nu spredt af Verdensledingen, begynder for alvor at forme Néveri med deres forskellige kulturer.

1800: Tai øernes erklæres sikre at leve på for alle.

1801: For at undgå jalousi, bekendtgør Lümanae og Khirissta, at det er sundere, hvis Fredsrådet ikke altid holdes i Ythilia. Fra dette år skiftes hver race til at være vært for Fredsrådet.

2222: Efter Urkraften har vansiret mange ofre, dog over langt længere tid, vides det at Tai øerne ej er sikre for dem uden magi i blodet.

2264: Efter 620 år med Fred, vurderer Lümanae & Khirissta, at Néveri er klar til at leve uden dem som ledere og udvandre til Tai øerne.

 

Samtlige begivenheder der foregår herefter, finder alle sted i Moranien.

 

Visdommens æra

2276: Fredsrådet har i dette år hovedsæde i Correntain i Moranien.

2277: Højelverne proklamerer, at Fredsrådet forbliver i Correntain, hvor viden om Fred er størst.

2291: Skovelverne forlader rådet og vender tilbage til livet i skovene i Néveri.

2303: Efter eskalerende konklift mellem højelvere og mennesker, beslutter Fredsrådet at kun de er værdige. Både dværgene og menneskene forlader øjeblikkelig rådet.

2316: Højelverne omdøber Fredsrådet til Højelverrådet og dets formål ændres til at samle alt viden i Néveri.

 

2317: Menneskene fra det tidligere Fredsråd flytter aldrig tilbage til Yiniens rige og slår sig ned i Moranien for at holde et tæt øje med Højelverrådets handlinger.

2420: Med højelvernes isolation i Correntain, har mennesker frihed til at sprede sig yderligere i Moranien.

2621: Menneskene opfører hovedstaden Saltina, en majestætisk havneby langs landets vestligste kyst. De erklærer samtidig alt land, udenfor de vilde skove, for deres.

2643: Nogle skovelvere beslutter sig for at besøge Saltinas imødekommende og voksende samfund. Menneskene tager så godt imod dem, at skovelverne ender med at slå sig ned.

2663: Med tiden vokser skovelverdelen af samfundet og i samarbejde med Saltinas indbyggere, rejser Valindor sig op igennem trækronerne som den smukkeste elverby ved havets kyst.

2744: De to byer og kulturer vokser sammen og flere skovelvere slutter sig til denne gyldne civilisation, der accepterer og respekterer hinanden. Højelverne forbliver isolerede i Correntain.

2767: Racerne giver hinanden nye navne som et tegn på dyb respekt og anerkendelse hos den modsatte race. Skovelverne bliver de skovfødte da de fødes i skoven. Mennesker bliver af elverne døbt Wiikori, der er elversprog for "Ven af skoven".

2799: Den fælles kultur i Saltina og Valindor udvikler sig i takt med at racerne deler hinandens viden. Alkymi og mekanik skabes, men alt viden om det holdes hemmeligt for resten af Néveri.

 

Den sorte æra

2833: I Valindor fortaber skovfødte Sistran sig i alkymiens mange muligheder.

2839: Sistran lykkedes med at blande alkymi med magi og tappe ind i dødens urkraft! Han deler sin opdagelse med Saltina og Valindors indbyggere. De skovfødte tager afstand fra dette, men få mennesker fristes.

2865: Sistran bringer en for længst død tilbage til livet midt i Valindor. Uventet, selv for Sistran, forvandles han til sortelver. Skræmt og forarget over at sortelverne er vendt tilbage, pågribes han og brændes levende.

2866: Præcis et år efter bringes han tilbage af de mennesker, der lod sig friste. De hidkalder Nisara og Sistran genopstår som den første dødskaster. Med sine disciple indhyller Sistran Saltina og Valindor i død og absolut ødelæggelse. Den gyldne civilisation falder.

2876: Ruinerne af Saltina og Valindor er blot en afbrændt plet på kortet over Moranien, hvor nu kun død og blod hersker: Dødens marker.

2900: De overlevende mennesker og skovelvere i Moranien lever atter hver for sig og med tiden glemmes alle bånd. Inklusiv de navne de gav hinanden - og med dét forgår de sidste rester af den gyldne civilisations viden og kultur.

 

Den splittede æra

3000: Alle racer i Néveri lever nu mere eller mindre isoleret fra hinanden.

3002: Kristine, den tredje alurian bliver født. Ingen ved noget om det ud over højelverne.

3100: Calen, et tilsyneladende tilfældigt menneske, bliver født. Han bliver grundlægger af slægten Stormklinge.

3134: Calendon, menneskenes nye hovedstad i Moranien færdiggøres hvorefter Calen Stormklinge krones til konge.

3264: Det er præcis tusind år siden, at Khirissta & Lümanae udvandrede, men deres minde og bedrifter er blot en fjern tanke hos de få der husker dem.

3268: Højelverne ses for første gang udenfor Correntain. Måske for at holde øje med de andre racer.

 

Ordenernes æra

3273: Kristine træder frem som leder af en ny orden hun kalder Aerthordenen, der sværger på at bekæmpe kaos. Hun vandrer i Moranien for at fortælle alle om Den første Kaosæra, men ingen vil høre om en glemt tid.

3294: Sankakur træder frem som leder af endnu en orden mod kaos: Eresirordenen.

3301: Nisara skaber bjergformationen, der senere blev kendt som Den røde cirkel.

3302: De andre væsner i Moranien skaber hver især deres egne ordener. En for hver gud i Néveri.

3305: Over de næste tyve år spreder ordnerne sig og der rejses templer over alt i Moranien.

3333: Kristine træder tilbage som leder af Aerthordenen, og alle minder om de to ordener mod kaos forgår.

 

Den anden kaosæra

3400: En profeti, der advarer om kaos' tilbagevenden bliver fundet. Det viser sig at stamme fra året hvor den tredje alurian blev født.

3423: Bartholomæus Zippedæus skriver sine historiebøger i hovedstaden Calendon hvor han påpeger Kaos' komme i slutningen.

3430: Therian og Sündir, kaosulven der overlevede, overvinder Kristine og Sündir tager hendes krop.

Samme år hidkaldes en skovelver, senere kendt som Keinar, af Eresir og bliver den fjerde alurian.

3445: Cael Stormklinge indsættes som konge i Calendon.

3450: Therian vender tilbage i Camrynn.

3451: Cael Stormklinge sender, midlertidigt, Therian tilbage til Intetheden. Igen undslipper Sündir.

Samme år dukker Keinar op i Camrynn og finder Paq, en kvinde, der har overlevet ulvene. Keinar får bekræftet at Therian er vendt tilbage  og sammen indleder de kampen mod kaos.

3452: Cheza, den femte alurian, en reinkarnation af Khirissta, træder frem.
Hun besidder evnen til at skifte til en ulv, som Keinar. Hvor hun går, blomstrer naturen.

3453: Adarius' samlede værker om Néveris væsner udgives til folket.
Hvad fremtiden vil bringe, er der som bekendt ingen der kan spå om...

Sidst opdateret: Den 7. May. 2022 klokken. 13:56

© Copyright Néveri 2024